Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

 

Súkromná spojená škola - odborná škola

Súkromná spojená škola - odborné učilište

 

Biela voda - nezisková organizácia

Ochrana osobných údajov

 

 

                    

 

 

 

 SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021:

TOP INFORMÁCIE

 

  

 

Trojročné učebné odbory:

3152 H krajčír – dámske odevy

3661 H murár - duálne vzdelávanie

6456 H kaderník

Dvojročné učebné odbory pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním

3178 F výroba konfekcie

3686 F stavebná výroba - duálne vzdelávanie

3383 F spracúvanie dreva – duálne vzdelávanie

Termín prijímacích pohovorov v SSŠ, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

1. termín 3. 5. – 4. 5. 2021

2. termín 10. 5. – 11. 5. 2021 o 9:00 hod.

v priestoroch školy Biela voda 2 v Kežmarku.

Ďalší termín v prípade nenaplnenia s voľnými miestami bude 21. 6. 2021

 

Nadstavbové štúdium 2 - ročné s maturitou

6403 L podnikanie v remeslách a službách

 

 

Škola sa zapojila do projektu:

  

Škola ponúka pre širokú verejnosť rekvalifikačné kurzy

    

 

 

 

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA - AKTUALITY:

 

                                                                                                           

Škola pomáha charitatívnej akcii na podporu Adamka 

Škola je ocenená za Podporu dobrovoľníctva v roku 2020 

 

Stane sa naša riaditeľka Slovenkou roka 2021? 

Pripravujeme školský propagačný katalóg 

  

Realizujeme projekt: Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

 

   

 

Festival študentského remesla 2019

 Škola otvorila v centre Kežmarku Izbu remeselných tradícií - Babičkinu chyžu