Škola má 2 organizačné zložky:

I. Súkromná spojená škola - Odborná škola (OŠ)

II. Súkromná spojená škola - Odborné učilište (OU)

 

KREDIBILITA ŠKOLY