Naša škola bola zaradená do programu Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu