Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

OCENENIA / NAPÍSALI O NÁS / POĎAKOVANIA

Ocenenia školy

Škola počas 12 rokov od založenia získala veľké množstvo ocenení a uznaní.

 

Najdôležitejšie ocenenia školy:

 

Plaketa Jána Amosa Komenského za mimoriadny prínos vo vzdelávaní

Cena Ministerstva vnútra SR – Salus populi suprema Lex

Cena za rozvoj  celoživotného vzdelávania dospelých, MŠVVaŠ SR

Cena Dizajnér roka pre strednú Európu 

Cena predsedu VUC Prešovského kraja

Ocenenie Krajské srdce na dlani za Komunitný rozvoj a občiansku spolupatričnosť

Cena Východoslovenskej galérie "Hry s umením"

Mimoriadne ocenenie komory výtvarníkov na súťaži MLM

Počas výstav Mladý tvorca v Nitre získala niekoľko ocenení, napr. - TOP výrobok v odevnej tvorbe; TOP výrobok umelecké stvárnenie kovu, Top výrobok Drevo v interiéri...

Každoročne sa škola zúčastňuje rôznych celoslovenských súťaží: "Anjel Vianoc"...

Škola je ocenená za Podporu dobrovoľníctva v roku 2020

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Za rok 2020 si prevezme toto ocenenie i naša škola!

Ocenenia sa udeľujú jednotlivcom i kolektívom za rozvoj komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Slávnostné udeľovanie cien Srdce na dlani s národným oceňovaním Dobrovoľník roka za rok 2020 sa uskutoční 11. marca 2021 (štvrtok) online na facebooku - https://www.facebook.com/events/475116793504182/.

Projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Tento rok krajské dobrovoľnícke centrá prijali rekordných 287 platných nominácií a komisie rozdelili až 91 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani a za rok 2020!

Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. už po 19. raz oslovilo širokú verejnosť s výzvou o pomoc pri hľadaní aktívnych dobrovoľníkov, s cieľom poukázať na nenahraditeľnosť ľudí s dobrým srdcom v spoločnosti. Do stanoveného termínu prišlo spolu 24 nominácií, najviac ich bolo v skupine jednotlivcov. Historicky po prvýkrát budú krajské ocenenia priamo prepojené s oceňovaním na národnej úrovni, z Prešovského kraja tam postúpia všetci, ktorým bude udelené mimoriadne ocenenie.

Z Kežmarku bude ocenená iba naša Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok.

Škola obdivuhodne pracuje s Rómskou mládežou pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Jurgovianovej. Už vyše 10 rokov zapája študentov do rôznych dobrovoľníckych aktivít a činností, čím mladí získajú nové praktické zručnosti a schopnosti. Pravidelne sa škola zapája do zbierok Biela pastelka, Červená stužka, Žltý narcis a iné. V roku 2020 pomáhali pri šití ochranných rúšok (5000 ks) a šírení informácií v rámci pandémie, hlavne v osadách. Spolu so žiakmi vytvorili letáky, ktoré sú postavené na piktogramoch a sú v nárečí spišských Rómov. Veríme, že ocenenie mladých Rómov posilní v ich úsilí. Tieto slová napísal MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie, ktorý návrh ocenenia pre našu školu poslal!

Škola bola ocenená v kategórii Podpora dobrovoľníctva.

Zdroj: srdce na dlani