Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia sa na pôde ministerstva školstva odovzdávali 29. novembra 2018 v Bratislave ocenenia – za rozvoj celoživotného vzdelávania. Jedno ocenenie putuje i do Kežmarku!

Ocenenia za rozvoj celoživotného vzdelávania odovzdávala nielen ministerka školstva Martina Lubyová, ale aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.

Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania odovzdala ministerka školstva výkonnej riaditeľke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a bývalej dlhoročnej riaditeľke Národnej agentúry programu Erasmus+ Irene Fonodovej.

Ceny za celoživotné vzdelávanie udelila aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, a to v troch kategóriách: Vzdelávací projekt, Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania a Popularizácia celoživotného vzdelávania.

V kategórii Vzdelávací projekt boli ocenené aktivity neziskovej organizácie Človek v ohrození v obci Kojatice, ktoré realizuje Mária Lichvárová. Za prínos v oblasti celoživotného vzdelávania si cenu prevzala Nadežda Hrapková, dlhoročná hlavná metodička Univerzity tretieho veku a prezidentka Európskej federácie starších študentov, ktorá sa zaslúžila o rozvoj vzdelávania seniorov.

V oblasti popularizácie celoživotného vzdelávania si cenu odniesla Súkromná spojená škola z Kežmarku, sídliaca na ulici Biela voda. Ocenenie pre školu si prevzala priamo riaditeľka školy Anna Jurgovianová. Ide o netradičnú školu so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe, ktorá zároveň ponúka vzdelávacie kurzy pre dospelých vo veku od 18 do 55 rokov. Umožňuje tak najmä nízkokvalifikovaným nezamestnaným získať kvalifikáciu potrebnú na zvýšenie šancí uplatniť sa na trhu práce.
Slovensko už po osemnásty raz úspešne realizuje Týždeň celoživotného učenia (26. november – 2. december 2018), ktorý je koordinovaný Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých a generálnym partnerom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Počas neho sa okrem oceňovania práce za celoživotné vzdelávanie konajú desiatky aktivít v rôznych slovenských mestách. Hlavný program tvorí séria konferencií, seminárov a ďalších odborných stretnutí, dni otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť s osobitným dôrazom na meranie a zvyšovanie kompetencií dospelej populácie.

  

Zdroj a foto: Ministerstvo školstva