Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Za rok 2020 si prevezme toto ocenenie i naša škola!

Ocenenia sa udeľujú jednotlivcom i kolektívom za rozvoj komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Slávnostné udeľovanie cien Srdce na dlani s národným oceňovaním Dobrovoľník roka za rok 2020 sa uskutoční 11. marca 2021 (štvrtok) online na facebooku - https://www.facebook.com/events/475116793504182/.

Projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Tento rok krajské dobrovoľnícke centrá prijali rekordných 287 platných nominácií a komisie rozdelili až 91 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani a za rok 2020!

Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. už po 19. raz oslovilo širokú verejnosť s výzvou o pomoc pri hľadaní aktívnych dobrovoľníkov, s cieľom poukázať na nenahraditeľnosť ľudí s dobrým srdcom v spoločnosti. Do stanoveného termínu prišlo spolu 24 nominácií, najviac ich bolo v skupine jednotlivcov. Historicky po prvýkrát budú krajské ocenenia priamo prepojené s oceňovaním na národnej úrovni, z Prešovského kraja tam postúpia všetci, ktorým bude udelené mimoriadne ocenenie.

Z Kežmarku bude ocenená iba naša Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok.

Škola obdivuhodne pracuje s Rómskou mládežou pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Jurgovianovej. Už vyše 10 rokov zapája študentov do rôznych dobrovoľníckych aktivít a činností, čím mladí získajú nové praktické zručnosti a schopnosti. Pravidelne sa škola zapája do zbierok Biela pastelka, Červená stužka, Žltý narcis a iné. V roku 2020 pomáhali pri šití ochranných rúšok (5000 ks) a šírení informácií v rámci pandémie, hlavne v osadách. Spolu so žiakmi vytvorili letáky, ktoré sú postavené na piktogramoch a sú v nárečí spišských Rómov. Veríme, že ocenenie mladých Rómov posilní v ich úsilí. Tieto slová napísal MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie, ktorý návrh ocenenia pre našu školu poslal!

Škola bola ocenená v kategórii Podpora dobrovoľníctva.

Zdroj: srdce na dlani