Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Škola počas 12 rokov od založenia získala veľké množstvo ocenení a uznaní.

 

Najdôležitejšie ocenenia školy:

 

Plaketa Jána Amosa Komenského za mimoriadny prínos vo vzdelávaní

Cena Ministerstva vnútra SR – Salus populi suprema Lex

Cena za rozvoj  celoživotného vzdelávania dospelých, MŠVVaŠ SR

Cena Dizajnér roka pre strednú Európu 

Cena predsedu VUC Prešovského kraja

Ocenenie Krajské srdce na dlani za Komunitný rozvoj a občiansku spolupatričnosť

Cena Východoslovenskej galérie "Hry s umením"

Mimoriadne ocenenie komory výtvarníkov na súťaži MLM

Počas výstav Mladý tvorca v Nitre získala niekoľko ocenení, napr. - TOP výrobok v odevnej tvorbe; TOP výrobok umelecké stvárnenie kovu, Top výrobok Drevo v interiéri...

Každoročne sa škola zúčastňuje rôznych celoslovenských súťaží: "Anjel Vianoc"...