Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

OCENENIA / NAPÍSALI O NÁS / POĎAKOVANIA

Naša riaditeľka školy bola ocenená krajom

Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Stalo sa tak vo štvrtok 20. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde si plaketu prevzalo spolu 21 pedagógov a 20 žiakov. Symbolicky sa tak poďakoval za prácu a úspechy v školstve.

„Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou a tiež som hrdý na to, že tu máme žiakov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov,“ povedal vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zároveň vyzdvihol, že tento rok sa ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl prvýkrát odovzdávalo nielen zástupcom štátnych, ale aj súkromných a cirkevných škôl – teda všetkých škôl v územnej pôsobnosti PSK.

Plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región – získalo 21 pedagógov. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Z 21 ocenených laureátov je 8 učiteľov z Prešova, 3 z Popradu a Kežmarku, 2 z Bardejova, po jednom zástupcovi majú školy z Medzilaboriec, Svitu, Humenného, Čaklova a Levoče.

O návrhu na ocenenie žiakov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK, ktorá plaketu Lux mentium – Svetlo poznania udelila 20 žiakom. 10 ocenených žiakov je z prešovských stredných škôl, 2 z Popradu a po jednom zástupcovi majú školy v Bardejove, Kežmarku, Snine, Hornom Smokovci, Svite, Starej Ľubovni, Humennom a vo Vranove nad Topľou.

Obe udeľované krajské ocenenia s naším regiónom veľmi úzko súvisia. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je názov diela významného filozofa a pedagóga Jána Bayera z Prešova, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 škola v prírode a 1 školský internát. Na školách pracuje spolu 2 375 pedagogických zamestnancov a 1 011 nepedagogických zamestnancov, počet žiakov na dennom štúdiu dosahuje 21 305. Čo sa týka súkromných a cirkevných škôl, na území kraja je ich 34 a 1 štátna stredná škola. Počet žiakov denného štúdia na súkromných stredných školách je 2 771, na cirkevných 2 211 žiakov.

Medzi ocenenými je i riaditeľka našej Súkromnej spojenej školy Anna Jurgovianová!

 

Ocenení pedagógovia 2019 – držitelia plakety Sophista pro regióne :

Mgr. Miroslava Gičová – SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce

Mgr. Anna Jurgovianová – Súkromná spojená škola, Kežmarok

Ing. Marián Viňanský – Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

MVDr. Angela Strečková – Hotelová akadémia, Prešov

Ing. Vladimír Boroš – Spojená škola, Čaklov

Ing. Gabriela Vízváriová – Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov

Mgr. art. Miroslav Morochovič – Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov

PhDr. Marcela Cibáková – Obchodná akadémia, Poprad

Mgr. art. Jozef Česla – Stredná umelecká škola, Kežmarok

PhDr. Darina Siskovičová – Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok

Mgr. Denisa Matysová – Stredná odborná škola pedagogická, Prešov

Mgr. Miroslav Bednár – Stredná zdravotnícka škola, Poprad

Ing. Anna Repková – Hotelová akadémia, Humenné

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – Gymnázium, Poprad

RNDr. Eva Nebusová – SOŠ polytechnická A. Baťu, Svit

Mgr. Jela Zakarovská – Evanjelická spojená škola, Prešov

Ing. Daniela Bučková – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

RNDr. Marcel Tribus – Gymnázium L. Stöckela, Bardejov

RNDr. Ing. Mária Vavreková – Stredná odborná škola podnikania, Prešov

PhDr. Soňa Polláková – Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča

Ing. Anton Muška – Spojená škola, Prešov

 

Ocenení žiaci 2019 – držitelia plakety Lux mentium:

Peter Škripko – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Ján Maťufka – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Miriam Feretová – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Samuel Smoter – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Anton Fecko – SPŠ technická, Bardejov

Jakub Baloga – SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

Jakub Venglik – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok

Adam Benko – Obchodná akadémia, Poprad

Dávid Dúbravský – SOŠ hotelová, Horný Smokovec

Aneta Dunajová – Cirkevná spojená škola, Snina

Matej Zámečník – Gymnázium, Poprad

Ján Vojtaššák – SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Svit

Peter Nemergut – SPŠ elektrotechnická, Prešov

Andrej Tadeáš Bača – SPŠ elektrotechnická, Prešov

Erik Pavlišín – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

Dávid Pasternák – SOŠ technická, Humenné

Emil Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov

Michal Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov

Marek Valčo – Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou

Norbert Engeľ – SOŠ podnikania, Prešov

 

Charakteristika našej ocenenej riaditeľky podľa kraja:

Mgr. Anna Jurgovianová – riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Kežmarku, ktorá sa venuje vzdelávaniu Rómov viac ako 20 rokov.

Výučba v škole vychádza z princípov Waldorfskej školy, kladúcej dôraz na výchovu umením a podporu tvorivosti žiaka a práve vďaka stupňovitému vzdelávaniu jej žiaci získavajú pocit úspechu i na medzinárodnej úrovni. Postupne otvorila 6 elokovaných pracovísk, kde sa venuje aj vzdelávaniu dospelých. Jej hlavným krédom je: „Nevieme urobiť všetky deti múdrymi, ale môžeme urobiť všetky deti šťastnými.“

 

 

Ocenenie pre nášho žiaka za výtvarné dielo

V kežmarskej výstavnej sieni Barónka sa 8. marca 2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení autorom úspešných výtvarných diel v rámci výstavy MOJE (NE)ISTOTY.

Za našu školu si čestné uznanie prevzal Tomáš Oračko za svoje výtvarné dielo.