Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pracovná ponuka

Vedúci pracovník MOV - stavebná výroba (Ľubotín)

 

 

Názov pracovného miesta

Vedúci pracovník MOV - stavebná výroba

 

Počet voľných miest

1

 

Deň nástupu

od 01.03.2022

 

Miesto/lokalita výkonu práce

EP Ľubotín

 

Pracovný pomer

na dobu určitú

 

Prax

min. 3 roky v odbore

 

Platové podmienky

v zmysle platnej právnej úpravy

 

Minimálne požiadavky na vzdelanie

1. výučný list v odbore

2. VŠ II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

3. 1. atestácia

 

Kvalifikačné predpoklady

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

 

alebo

A. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

3. vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

4. v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom

 

alebo príbuznom odbore

B. Úplné stredné odborné vzdelanie

1. príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore

2. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium

3. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

4. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium

 

Doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

 

Ďalšie požiadavky

VP - typu B

 

Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania,

profesijný životopis (Europass),

motivačný list,

doklady o ukončenom vzdelaní,

súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Termín posielania žiadostí je do: 18.02.2022

--

Kontaktné údaje:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Biela voda 2

060 01  Kežmarok

tel.:  0902 323 517

 

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Danielčáková