Škola sa zapojila do projektu: Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

 

 

logo MSVVaS SR 5db435375ae20 logo eu esf efrr 2758

 

logo MSVVaS SR 5db435375ae20 logo eu esf efrr 2758