Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Projekt "eTwinning"

"eTwinning" je program partnerstva škôl, ktorý predstavuje najväčšiu komunitu európskych škôl. Tá vznikla v roku 2005 pod záštitou komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Program eTwinning umožňuje učiteľom a žiakom všetkých škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnersvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učíť sa navzájom z dobrých príkladov a realízácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojích žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno- vzdelávacom procese.
 
 
Projekty: 
 
 
 
 
 

 

Občanské kompetence a aktivní občanství prakticky

 

Do Týždňa dobrovoľníctva sme sa aj tento rok aktívne zapojili

V dňoch 16. – 22. septembra 2021 sa študenti a zamestnanci našej školy zapojili do Týždňa dobrovoľníctva.

Pomáhali pri úprave okolia školy, zdravotníckeho strediska, školského ihriska, cintorína a pri stavbe prístrešku pre školský vozík.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky opäť dokázali, že na Slovensku sa dejú dobré skutky!