Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Súťažili študenti zo 40 škôl. Tí vytvorili 47 súťažných družstiev.  

Naša Súkromná spojená škola získala tri medailové umiestnenia.

 

Súťaž kaderník

1. Viktória Nevedelková – SOŠ podnikania a služieb, Námestovo

2. Karolína Dudášová – SOŠ, Gemerská 1, Košice

3. Michaela Kudjaková – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

 

Súťaž krajčír

1. ZŠ a MŠ, Tajovského 2, Badín – kolekcia „Farbené do modra – Modrotlač“

2. Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok – kolekcia „Lošade Luluďa“

3. Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice – kolekcia „Tradícia netradične“

 

Súťaž Folklór na tvári – vizáž

1. Spojená škola, Školská 7, 974 01, Banská Bystrica

2. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov (dve miesta na 2. mieste) obidve z Prešova

3. Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Súťaž stolár

1. Stredná umelecká škola, Kežmarok

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

3. SSOŠ, Hviezdoslavova 11, Bardejov

 

Súťaž murár

1. SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

3. Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Súťaž kuchár

1. SOŠ Potravinárska, Cabajská 6, Nitra

2. Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

3. Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce