Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V nedeľu 28. júla 2019 sa v Múzeu slovenskej dediny v Martine uskutočnil 17. ročník podujatia Te prindžaras amen – Spoznajme sa.

Bol to festival rómskej hudby, tanca, remeselnej zručnosti a výtvarnej tvorivosti a na ňom sa zúčastnili i zástupcovia našej školy. V skanzene bola neopakovateľná  a krásna atmosféra, ktorá bola venovaná rómskej kultúre.

Do Martina vycestoval rómsky súbor Terňi voďi – Mladá duša, ktorý založili žiaci našej školy.

Súbor je jedným z významných subjektov udržiavania a odovzdávania tradičných výrobných postupov v oblasti remesiel typických ako hlavný alebo doplnkový spôsob získavania obživy Rómov na Slovensku v minulosti.

Študenti predviedli na podujatí v Martine ukážky kováčskeho remesla a prezentovali aj výrobu korytárov, rezbárov, textilnej výroby či čipkárstvo.