Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Školu čakajú voľby členov do Rady školy

Voľby členov Rady školy sa uskutočnia na všetkých našich elokovaných pracoviskách: Kežmarok, Krížova Ves, Podhorany, Ihľany, Ľubotín, Jakubany, Podsadek.

Všetkých kandidátov do Rady školy si voliči nájdu na nástenkách v elokovaných pracoviskách.

 

22. 11. 2021 Volia sa rodičia

23. 11. 2021 Volia sa žiaci

24. 11. 2021 Volia zamestnanci

 

   

V Krížovej Vsi sa učili poskytovať prvú pomoc

Škola nezabúda pri výchovno-vzdelávacom procese ani na rôzne účelové cvičenia.

V elokovanom pracovisku Krížova Ves absolvovali žiaci poskytovanie prvej pomoci, aby pri dnešnej uponáhľanej dobe nezabúdali ani na takú dôležitú vec akou je poskytnutie prvej pomoci.

Poznatky z tohto cvičenia si žiaci určite zoberú domov, či už vedome alebo nevedome, ale dané cvičenie určite splnilo svoj účel.