Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok má 6 elokovaných pracovísk v dvoch okresoch.

V okrese Kežmarok sú elokované pracoviská v obciach Podhorany, Krížova Ves a Ihľany.

V okrese Stará Ľubovňa sú elokované pracoviská v obciach Jakubany a Ľubotín a v meste Stará Ľubovňa v časti Podsadek.

 

Zoznam elokovaných pracovísk Súkromnej spojenej školy s vyučujúcimi odbormi:

 

Podhorany - krajčírka 3152 H

                    - výroba konfekcie 3178 F

                    - spracúvanie dreva 3383 F

 

 Krížová Ves - výroba konfekcie 3178 F

                      - spracúvanie dreva 3383 F

                      - krajčírka 3152 H

                      - murár 3661 H

                      - stavebná výroba 3686 F

 

Podsadek  - výroba konfekcie 3178 F

                   - spracúvanie dreva 3383 F

 

Ihľany  - výroba konfekcie 3178 F

             - spracúvanie dreva 3383 F

 

Jakubany   - výroba konfekcie 3178 F

                    - stavebná výroba 3686 F

 

Ľubotín - výroba konfekcie 3178 F

              - stavebná výroba 3686 F