Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Festival študentského remesla je aj v roku 2022 rozdelený do dvoch dní, 9. - 10. júna 2022.

Študenti zo slovenských škôl budú súťažiť v šiestich odborných súťažiach - Folklór, murár, stolár, kuchár, kaderník a v odevnej súťaži.

Všetky bližšie informácie o Festivale študentského remesla 2022 nájdete na webovej stránke festivalu www.festivalsr.sk.

Program festivalu: