Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V dňoch 9. – 10. júna 2022 sa uskutočnil v Kežmarku 8. ročník študentského podujatia na Slovensku, ktoré je venované remeslám, Festivalu študentského remesla.

Hlavným organizátorom podujatia bola naša škola. Prioritou podujatia je prezentácia mladých remeselníckych majstrov, no verejnosť už náš festival vníma i ako významnú spoločenskú udalosť pre mládež v závere školského roka, ktorej nechýba ani duchovný či charitatívny rozmer.

Podujatie v roku 2022 začalo ekumenickou pobožnosťou v kežmarskom gréckokatolíckom chráme, ktorú slávili Mgr. Marián Sterančák, Mgr. Roman Porubän a prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. Táto ekumenická pobožnosť sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho roku mládeže.

Po skončení ekumenickej pobožnosti pokračovalo podujatie charitatívnou akciou, a to benefičným koncertom. Výťažok z neho bol venovaný na úhradu nákladov spojených s rehabilitačným pobytom pre troch bývalých resp. súčasných našich žiakov školy, ktorí ju potrebujú vzhľadom na ich zhoršenie zdravotného stavu po covide, pričom jeden z nich je ležiaci v kóme. Záštitu nad týmto koncertom mal bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Podujatie, s posolstvom „Ak pomôžete jednému, pomáhate celému svetu...“, sa uskutočnilo v kežmarskom drevenom artikulárnom kostole a vystúpila na ňom Lucia Gibarti a uskutočnilo sa aj Queen show.

Po koncerte sa mal program festivalu presunúť najskôr na parkovisko pre gréckokatolíckom chráme a potom do hradu. Trvalý dážď ale znemožnil určitú časť programu zorganizovať, a tak sa uskutočnila aspoň bubnová show. Tá zaujala všetkých návštevníkov podujatia, pretože prechádzala centrom mesta až na hradné nádvorie. Po nej sa v hrade uskutočnila ohňová show, no to bolo zo štvrtkového programu všetko, pretože vytrvalý dážď nedovolil pokračovať v naplánovanom kultúrnom programe.

Druhý festivalový deň sa začal historickým sprievodom centrom mesta Kežmarok všetkých súťažiacich, organizátorov podujatia, členov sprievodných programov a nechýbali v ňom ani čestní hostia festivalu na čele s bývalým prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Festival otvorila za hlavného organizátora podujatia riaditeľka našej školy Anna Jurgovianová. Potom predniesli príhovory aj primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý prevzal nad celým našim podujatím záštitu.

Po slávnostnom otvorení podujatia sa už začali všetky súťaže mladých remeselníckych majstrov. Murári, stolári, kaderníčky, kuchári, vizážistky i majstri v odevnej tvorbe sa s vervou pustili do splnenia súťažných zadaní priamo pred očami návštevníkov!

Okolie hradu ale nepatrilo iba súťažiam. Na hradnom nádvorí prebiehal kultúrny program, za hradnými múrmi bol vytvorený priestor pre rôzne súťaže a hry pre deti, pred hradom sa návštevníci mohli pozrieť na prácu starších remeselníkov, ale mohli navštíviť aj strašidelný dom, o ktorý bol opäť veľký záujem.

Súťaží sa zúčastnili študenti zo škôl celej republiky. Od Humenného až po Dunaj. Najúspešnejšou školou sa stala SOŠ Košická z Prešova, ktorej študenti zvíťazili vo dvoch súťažiach. Po jednom víťazstve získali SOŠ stavebná z Nitry, SOŠ lesnícka drevárska z Liptovského Hrádku, SOŠ potravinárska z Nitry a SOŠ beauty služieb z Košíc. Z kežmarských škôl bola úspešná SOŠ Garbiarska, ktorá získala až tri druhé a jedno tretie miesto.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo po dvoch absentujúcich rokoch zapríčinených epidémiou koronavírusu, opäť potvrdilo, že na Slovensku stále máme dostatok šikovných mladých majstrov svojho remesla. Práve takéto podujatia akým je kežmarský Festival študentského remesla sú najlepšou možnosťou pre školy ako ukázať šikovnosť svojich študentov a potvrdiť príslovie, že remeslo má zlaté dno.

Festival bol opäť ozdobou záveru školského roka a pre návštevníkov i študentov samotných bol ozajstným magnetom. Veľký počet návštevníkov na ňom potvrdil, že podujatie má svoje pevné miesto medzi školskými i regionálnymi podujatiami. I preto veľké poďakovanie patrí vedeniu našej školy, že po dvoch rokoch sa Festival študentského remesla opäť oživil a už teraz sa tešíme na jeho deviaty ročník v roku 2023.

 

Výsledky súťaží na Festivale študentského remesla 2022:

Vizáž

1.miesto: SOŠ Košická, Prešov - Viliam Rusnák

2.miesto: Súkromná SOŠ ELBA, Prešov - Daniela Švorcová

3.miesto: SOŠ beauty služieb, Košice - Lívia Bujňáková

Kaderník

1.miesto: SOŠ, Košická, Prešov - Emma Bereščáková

2.miesto: SOŠ, Garbiarska, Kežmarok - Gabriela Porubovičová

3.miesto: SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Michalovce- Viktória Židziková

Murár

1.miesto: SOŠ stavebná, Nitra - Július Stojka, Kiril Karlík

2.miesto: SOŠ Garbiarska, Kežmarok - Ondrej Hudáček, Ľubomír Šoltés

3.miesto: SOŠ polytechnická, Humenné - Maroš Brečka, Samuel Dudič

Stolár

1.miesto: SOŠ lesnícka a drevárska, Lipt. Hrádok - Dávid Vodrážka, Roman Pivovarči

2.miesto: SOŠ, Garbiarska, Kežmarok - Adam Mačičák, Jaroslav Špak

3.miesto: SOŠ, Tornaľa - Kristián Lalík, Tibor Gažo

3.miesto: SOŠ technická, Prešov - Ľuboš Tkáčik, Dávid Kreheľ

Gastro

1.miesto: SOŠ potravinárska, Nitra - Andrea Pavlíková, Nicol Výbohová

2.miesto: SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Michalovce - Daniel Ivan Zhupanyn, Maksim Leonov

3.miesto: Hotelová akadémia Prešov - Bianka Genská, Erika Gernátová

Odevná tvorba

1.miesto: SOŠ beauty služieb, Košice - kolektív žiakov

2.miesto: SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Svit - kolektív 2.D triedy, kolekcia má názov Mladosť, hravosť

3.miesto: SOŠ Garbiarska, Kežmarok - Alexandra Halčinová, Patrícka Bednarčíková, názov kolecie: Symfónia v margaréte