Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

TITUL PRIEZVISKO MENO TITUL PO ORG. ZL. TRIEDNY V TRIEDE KARIÉROVÁ POZÍCIA TYP ZAMESTNANCA
               
Vedenie školy
Mgr. Jurgovianová Anna OU OŠ riaditeľka
PhDr. Mašlonková Jana MBA Zástupkyňa riaditeľa pre org. zl. SSŠ, výchovná poradkyňa (pedag. zamest.)
Mgr. Reľovská  Miroslava OU 3.AM, 3.BM Zástupca riaditeľa, Triedny uč. Učiteľka
Mgr. Kunová Beáta OU OŠ Hlavná majsterka odbornej výchovy Vedúca PK - pre odborné predmety Majsterka - MOV
               
Vedúci elokovaných pracovísk
Ing. Ambróz  Peter OU Zodpovedný vedúci EP Krížová Ves Majster - MOV
Mgr. Danielčák Pavol Zodpovedný vedúci EP Podhorany Majster - MOV
Edelmüller Ľuboš Zodpovedný vedúci EP Podsadek Majster - MOV
Kešeľák Michal OU Zodpovedný vedúci EP Ľubotín Majster - MOV
Pálfyová Lucia Zodpovedná vedúca EP Ihľany Majsterka - MOV
PhDr. Žilecký Ladislav OU Zodpovedný vedúci EP Jakubany Učiteľ
               
Pedagogickí   zamestnanci          
Mgr. Babjarčík Andrej   OU 2.DM, 3.EM Triedny učiteľ Majster
Mgr. Babjarčík Marián   OU     Učiteľ
  Bekeš Marek   OU     Majster - MOV
Ing. Boleš Patrik       Majster
  Bravis  Jozef   OU     Majster
Mgr. Cintula Peter       Učiteľ
Mgr. Čižiková Michaela       Učiteľka
Bc. Čonková Ingrid       Majsterka - MOV
  Dovalová Otília       Majsterka - MOV
Ing. Dubjelová Alžbeta   2.B   Majsterka - MOV
  Eštočinová Ľudmila       Majsterka - MOV
Mgr. Ferčáková Anna   OU 1.CM Triedna učiteľka Majsterka
Mgr. Glevaňák Dominik   OU OŠ 1.UA Triedny učiteľ Učiteľ
Ing. Hadbavná Tatiana     Učiteľka ekonomických odb. predmetov Učiteľka
  Horváth Koloman       Majster - MOV
Mgr. Hudáková Lucia   1.A Triedna učiteľka Učiteľka
PaedDr. Jendrejáková Beata   1.NŠ, 2.NŠ Triedna učiteľka Učiteľka
  Jurgovian Juraj   OU     Majster - MOV
  Jurgovian  Jaroslav   OU     Majster - MOV
  Knapíková Mária       Majsterka
  Krajňáková  Lucia   OU     Majsterka - MOV
Mgr. Kravčíková Anna   OU 1.CM Triedna učiteľka Majsterka
  Kuzmová Marcela   OU     Majsterka - MOV
  Mačugová Veronika       Majsterka
Mgr. Majerská Mária   1.B Triedna učiteľka Majsterka - MOV
Mgr. Meľuchová Stanislava       Asistentka učiteľa
Mgr. Menšíková  Renáta   OU 1.AM, 2.AM Vedúca PK pre všeobecno - vzdelávacie predmety Učiteľka
  Mišalko Martin       Asistent učiteľa
Bc. Mráziková Beáta   OU     Majsterka - MOV
Mgr. Mysza Róbert   OU OŠ KZV, 3.UB Triedny učiteľ Učiteľ
PaedDr. Onufer Valér   2.A   Majster - MOV
  Oravcová Adriana       Majsterka - MOV
Ing. Pardusová Mária   3.UA   Majsterka - MOV
Mgr. Pavlovská Adriana   OS     Majsterka - MOV
  Pištová Ivana   OU OS     Majsterka - MOV
  Polhoš Kamil   OU OS     Majster - MOV
  Polhošová  Renáta   OU     Majsterka - MOV
  Rusnák Ján   OS     Majster - MOV
Mgr. Regešová Mariana   2.Ube Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Sásik  Oto PhD. OU OŠ 2.UA, 2.D Triedny učiteľ Učiteľ
  Šabľa  Milan   OU     Majster - MOV
  Šaligová Emília       Majsterka
Mgr. Šašalová  Nadežda   OU 1DM Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Šutáková Stanislava   OU OŠ 1.Ex, 1UA, 3.CM Triedna učiteľka Učiteľka
Mgr. Tomusko Tomáš   OU OŠ     Učiteľ náboženstva
  Tremba Ervín         Majsterka - MOV
Ing. Valenčík Ľubomír   1.C, 2.C Triedny učiteľ Majster - MOV
Mgr. Vaverčáková Lýdia   1.AM Triedna učiteľka Majsterka
  Vresilovič Peter   OU     Majster - MOV
Mgr. Zavacká Gabriela       Majsterka - MOV
               
Nepedagogickí zamestnanci          
  Krempaská Eva       referentka PaM  
Mgr. Molčanyová Katarína       ekonómka  
  Kondrátová Alžbeta       administratívna pracovníčka  
Ing. Fuhrmannová Lucia       administratívna pracovníčka  
  Kešeľák Michal       BOZP technik  
  Hangurbadžo Miloš       pracovník v oblasti kultúry  
  Hangurbadžová Radoslava       pomocná pracovníčka v sklade  
Mgr. Hradilová Viera       administratívna pracovníčka  
  Humeník Pavol       správca webovej stránky  
Mgr. Jurgovianová Barbora       iný nepedagogický zamestnanec  
  Čopjaková Helena       upratovačka  
  Sabolová Katarína       upratovačka  
  Semančíková Mariana       upratovačka