Objednávka VEO

Nákup informačno komunikačnej infraštruktúry a kreatívnej infraštruktúry a spotrebného materiálu.